ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAKYARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara  bağlanır.Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Konya İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMAYARDIMLAR
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK 
YARDIMLARI 
(Bir Defaya Mahsus Para/ 
Periyodik Nakit)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI 
(ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)3. Öğrenci Belgesi4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede  olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel   Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)  (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik FotokopisiNot: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. 
İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel  Müdürlüğünegönderilir.
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ  İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ (Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2  Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
TERÖR  ZARAR YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4. Terör zararı tespit tutanağı
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ  PROJELER)
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
       
NOT:  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz