Sıra No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1
Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle Düzenlenmesi
1- Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi
2- Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
3- Fotoğraf (2 adet)
4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Düzenlenmesi
a) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı ise,
1-Yenilenecek veya değiştirilecek olan nüfus cüzdanı                        2-Fotoğraf (2 adet)
3-Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
b) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı değil ise,
1-Yenilenecek veya değiştirilecek nüfus cüzdanı
2-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
3-Fotoğraf (2 adet)
AÇIKLAMALAR
1- Nüfus cüzdanı almaya ergin olanların kendileri veya resmi vekili; ergin olmayanların ise ana, baba, veli ya da vasileri yetkilidir.
2- Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı müracaatlarının yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yapılması esastır.
3- Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılacak olan fotoğraf aynı olmalıdır. Nüfus cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez. Ayrıca, kişinin kendisi ve nüfus cüzdanı almak üzere ibraz edilen fotoğraf arasında kimlik doğrulamasına imkan vermeyecek derecede farklılıklar olmaması gerekmektedir.
4- Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz.
5- Seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanı ibraz edilmesi veya ibraz edilen nüfus cüzdanının kişinin almış olduğu en son nüfus cüzdanı olmaması halinde kayıp cüzdan işlemi yapılır.
6- Nüfus cüzdanını kaybedenlere idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
7- Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus cüzdanının kaybedilmesi ve durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
8- Nüfus cüzdanının 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kağıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.  
10 dk.
2
Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi
1-Değiştirilecek veya yenilenecek olan uluslararası aile cüzdanı
2-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi
3-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için kurum yetkilisi tarafından düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi
4-Eşlere ait fotoğraf (1’er adet)
AÇIKLAMALAR
1-Düzenlenen uluslararası aile cüzdanı eşlerden birine veya resmi vekiline verilir.
2-Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraflar ile uluslararası aile cüzdanına yapıştırılacak olan fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez. Ayrıca, İbraz edilen belgedeki fotoğraf ile kişinin kendisi ve nüfus cüzdanı almak üzere ibraz edilen fotoğraf arasında kimlik doğrulamasına imkan vermeyecek derecede farklılıklar olmaması gerekmektedir.
3-Uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
4- Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle uluslararası aile cüzdanının kaybedilmesi ve durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
5-Uluslararası aile cüzdanının 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlığından alınıp satılan değerli kağıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.  
20 dk.
3
Adres Beyanı İle İlgili İşlemler
a) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  (UAVT)  mevcut ve adreste başka kişilerin oturduğu görünmüyor ise;
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri.
b) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT)  mevcut ve adreste başka kişi veya kişilerin oturduğu görünüyor ise,
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri.
2-Beyan edilen adrese ait, başvuru sahibi veya aile fertlerinden biri adına  elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter huzurunda imzalanmış kira sözleşmesi (kiracı ile ev sahibinin birlikte müracaatı halinde sözleşmenin noter huzurunda imzalanmış olması şartı aranmaz ), tapu kaydı gibi belgelerden biri
3-Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş adrese “birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adres bildiriminde bulunulması halinde, ilgilinin adreste hali hazırda oturmakta olan kişi ile birlikte müracaatı  
AÇIKLAMALAR
1-Adres beyanı için yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne müracaat esastır.
2-Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin bireyleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.
3-Yerleşim yeri adresine ilişkin değişikliklerin 20 iş günü içinde yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
4-Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
 5-Vekillik belgesi ile başvurularda; vekillik belgesinde kayıt yapılacak adres bilgisinin tam olarak belirtilmesi gerekir.
10 dk.
4
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
ve
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Verilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi
AÇIKLAMALAR
1- Nüfus kayıt örneğini ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üstsoyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
2-Altsoy, bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını; üstsoy, bir kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini ifade eder.
3-Vekillik belgesi ibraz edenler, ancak vekili bulunduğu kişilere ait nüfus kayıt örneğini alabilirler.
3 dk.
5
Çok Dilli Belgelerin Düzenlenmesi (Doğum Kayıt Örneği, Evlenme Kayıt Örneği, Ölüm Kayıt Örneği, Evlenme Ehliyet Belgesi)
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri.
4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.
10 dk.
6
a) Evlilik İçi Doğum
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Doğum raporu (Var ise)
b) Evlilik Dışı Doğum
1-Annenin kimliğiyle şahsen başvurusu                  2-Doğum Raporu (Var ise)
AÇIKLAMALAR
1-Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocukların bildirimi yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur. Doğuma ait resmi belge ibraz edilmesi halinde yaş tespitine gerek kalmaz.
2-Doğum bildirimi; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak yapılabilir. Evlilik dışında doğmuş olan çocuk için ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından ve ya velayetin babaya verilmesi halinde baba tarafından yapılır.
3-Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ile müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
4-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın kimlikleriyle birlikte müracaatları gerekir.
5-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
6-Doğum olayının yasal süresi (30 gün) içinde bildirilmemesi halinde idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
15 dk.
7
Tanıma
1-Başvuru sahibi babaya ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, belgelerinden biri
2-Doğum raporu (Var ise)
3-Annenin kimlik bilgileri (çocuk nüfus aile kütüklerine kayıtlı ise çocuğun da kimlik bilgileri)
AÇIKLAMA
Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir, yabancı resmi makamlarca verilmiş, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş belgenin aslı gerekmektedir.
15 dk.
8
Saklı Nüfus Başvuru İşlemleri
1-Şahsen başvuru
60 dk.
9
Evlilik Soyadı İle Birlikte Kızlık Soyadını Kullanma Talebi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri    2-Form Dilekçe (Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek)
10 dk.
10
Din Hanesinin Boş Bırakılması, Değiştirilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe
AÇIKLAMA
18 yaşından küçük çocukların din hanesi ile ilgili işlemlerde anne ve babanın birlikte müracaatı gerekmektedir.
10 dk.
11
Göçmen Olarak Veya Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe
3-Aynı aileden olduklarını ispatlayan, kendi ülkelerinden getirecekleri, usulüne uygun olarak onaylanmış aile kaydı. Aynı aileden olduklarını Aile Kaydı ile ispat edemeyenler için mahkemeden tespit kararı
15 dk.
12
Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe
15-30 iş günü