ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı
İçin İstenilen Belgeler
1- Dilekçe
2-  Doktor Raporu       
3-  Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Tahsil Makbuzu  
4-  3 Adet Fotoğraf                                      
5- 1 Adet Dosya
6- Adli sicil kaydına ait yazılı beyanı
 
 
 3 İş günü
2
 
 
 Havai Fişek Gösterisi İzni  İçin İstenilen Belgeler
1- Havai Fişek Gösterisi Yapacak Şahsın, Yer, Zaman, Atacağı, Miktar  Hangi amaçla atmak istediğini bildiren Dilekçe
2- Talep Sahibinin Atması İçin Atıcıya Noterden Vekâletname Vermesi                
3-  Atıcının A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 
4- Ateşleyicinin Noterden Tüzük Hükümlerine Göre Hareket  Edeceğine Dair Taahhütname 
5-  Atıcının Tehlikeli Mad. Zorunluluk Sigortası                                                                               
 
 
 
3 İş günü
3
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Tabancaların Kayıt Altına Alınması
1- Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancayı Satan Alan Şahsa  Ait Dilekçe                                  
2- Adli sicil kaydına ait yazılı beyanı
 

3 İş günü
4
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu  (Bilgi Edinme Müracaatları)
1- Elektronik yada yazılı olarak e-mail veya dilekçe  (E-mail sahibinin adı soyadı, ikamet adresi ve iş adresi, tüzel kişi ise unvanı veya adresi bulunması)
15 iş günü (İstenen belgeler başka kurum veya kuruluşu  İlgilendiriyorsa 30 iş günü )
5
3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1- Dilekçe (Dilekçelerde dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur)
30  gün