ÇUMRA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
1
Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı Başvurusunun Cevaplandırılması
1-Gelen mail veya dilekçe
 
15 iş günü
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
ÇKS İlk Kayıt
(Çiftçi Kayıt Sis.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Tapu Kaydı
3-Kimlik Fotokopisi
4-Çiftçilik Belgesi
5-Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formları
6-Arazi kendine ait değil ise; arazinin bulunduğu mahalle Muhtarı ve azasının imzalayacağı kira kontratı/Muvafakatname1,2/Taahhütname 1,2 Belgesi
7-Döner Sermaye Tahsilat Makbuzu
8-Başvuru Tüzel Kişilik tarafından yapılıyorsa ek olarak
-İmza Sirküleri
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Yetkili kişi kimlik fotokopisi
 
 
 
 
 
1 iş günü
 
 
3
 
 
ÇKS Dosya Güncelleme
1-Tarım Arazilerine ekilen ürünlerin beyanı ve Muhtarlıkça onaylı formu (Form C)
2-Kira sözleşmesi veya Muvafakat Name varsa, onaylanmış matbu evrakları(Süresi dolanlar için)
3-Taahhütname
4-Döner Sermaye Dekontu
 
 
1 iş günü
4
ÇKS Belgesi
1-T.C. Kimliği veya Mernis  Numarası
10 dakika
 
 
5
 
 
Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-ÇKS Belgesi (Güncel)
3-ÇKS’ ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri Tarım Arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu
4- Toprak Analizi Raporu
5-Kimlik Belgesi veya Vergi Numarasını gösterir Belge
 
 
 
1 iş günü
 
                       
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
6
 
 
Sertifikalı Tohum Desteği Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği Talep Formu
3-Tohumluk Sertifika Belgesi
4-ÇKS Belgesi Güncel
5-Tohumluk Satış Faturası
6- Döner Sermaye Dekontu
 
 
          1 iş günü
 
 
7
 
 
Yem Bitkileri Desteklemesi Başvurusu
1- ÇKS Belgesi Güncel  
2-Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)
3-Yem Bitkileri Müracaat Formu(Ek1)
4-Kontrol Tutanağı (Ek3)
5-Taahhütname(Ek2)
6-Döner Sermaye Dekontu
 
 
 
1 iş günü
 
8
 
Hububat Baklagiller Prim Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçe
2- Kimlik Belgesi veya Vergi Numarasını gösterir Belge
3-Fatura, Müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi
4-Prim Kayıt Formu
5- Döner Sermaye Dekontu
 
1 iş günü
 
 
 
9
 
 
 
Yurtiçi sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi Başvurusu
1-Müracaat Formu
2- ÇKS Belgesi (Güncel)
3-Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form
4-Tohumluk sertifikasının, il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi
5-Tohumluk Beyannamelerinin onaylı sureti
6-Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
7-Tohum satış faturası
8- Döner Sermaye Dekontu
 
 
 
1 iş günü
 
                       
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
Kütlü Pamuk, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticileri Desteklemesi Başvurusu
1-Başvuru dilekçesi
2- Müstahsil makbuzu veya fatura; borsa alım satım beyannamesi
3-Tasiriye faturası
4-Üretici adına düzenlenmiş tohumluk faturasının aslı, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ürünlerini tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli üretim yapan üreticilerin aldıkları alım satım belgeleri
5-Belirtilen belgeler, tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve /veya birinci derecede akrabalarına ait ise Muvafakat Name ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir
6- Döner Sermaye Dekontu
 
 
 
 
1 iş günü
 
 
11
 
 
Organik Tarım Desteklemesi Başvurusu
1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı
3- ÇKS belgesi
4- Döner sermaye makbuzu Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
30 dakika
 
 
 
12
 
 
 
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi Başvurusu
1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-6)
2- İyi Tarım Uygulamaları sertifikası
3- Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7’ye uygun olacak)
3- ÇKS Belgesi
4- Döner sermaye makbuzu
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5- Döner Sermaye Dekontu
 
 
 
 
30 dakika
 
 
13
 
Gelir Durumu Tespiti
1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
30 dakika
 
                       
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
14
Yeşil kart ve 2022 sayılı kanun kapsamında zirai gelir rapor tanzimi
1-Yeşil kart Başvuru ve Bilgi Formu veya 2022 Yaşlılık Aylığı Başvuru ve Bilgi Formu
 
30 dakika
 
 
15
 
 
Sertifikalı Fidan Desteklemesi Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Taahhütname
3-Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği Talep Formu
4-Sertifika Belgesi
5-ÇKS Belgesi (Güncel)
6- Döner Sermaye Dekontu
7-Fidan Üretici Belgesi
 
 
 
30 dakika
 
16
 
ÇKS Arazi Beyanı Değişikliği
 
1-Dilekçe
 
1 iş günü
 
 
17
 
 
Patates Üretim Ve Depolama İzni Başvurusu
 
1-Patates Üreticisinin Dilekçesi(Ek1 A)
2-Taahhütname (Ek3)     
3-ÇKS Belgesi  (Günce) 
4-Tohumluk Menşei Belgesi                              
 
30 dakika
 
18
 
Patates Taşıma Ve Satış Sertifikası Başvurusu
1-Patates Üretim Ve Depolama İzni almış olmak şartı ile gidecek ürünün miktarı, gideceği yer, gidilecek araç plakası, alacak olanın adı soyadını gösteren çiftçi beyanı                                                                
 
1 iş günü
 
19
Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi Düzenlenmesi Başvurusu
1)Sözlü Talep veya Dilekçe                                                             
2)Hastalık veya zararlı örneği
 
20 dakika
 
 
20
 
 
Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi Başvurusu
1-Başvuru dilekçesi
2-Diplomanın Onaylı Sureti
3-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
4-İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,
5-Sınav sonuç belgesi. (Bitki Koruma Mezunları Hariç)
6-2 Adet Fotoğraf
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
21
 
 
Bitki Koruma Ürünü Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-2 Adet Fotoğraf
4-Bayilik veya toptancılık yapılacak yer veya depoya ait İkametgâh Belgesi
5-Diploma
6-Döner Sermaye Makbuzu
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
 
22
 
 
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Ziraat mühendisi veya teknikeri veya teknisyeni veya makina mühendisi olduğunu gösterir belge
3-Durumları (2) bendinde belirtilen şartlara uymayan ancak, zirai mücadele alet veya makinaları satmak isteyen müteşebbisler, bu maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi "Sorumlu Müdür" olarak istihdam ettiğini gösterir belge
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
23
 
Bitki Yetiştirme Ruhsatı Başvurusu
1-Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri Ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik” in Ek-1’inde yer alan taahhütname
2-Üretim yapacağı arazinin tapusunun veya kira sözleşmesinin fotokopisi
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
24
Üretici Kayıt Defteri Verilmesi
1-Başvuru dilekçesi
30 dakika
 
 
25
 
 
Kimyevi Gübre Bayilik Belgesi Başvurusu
1-Gübre bayisi olmak istediğine ilişkin dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Bayi veya toptancılık yapılacak yer veya depoya ait İkametgâh Belgesi
4-Vergi Levhası fotokopisi.
5-Ticaret Sicil Kaydı (Fotokopisi).
6-Üretici Firma ile yapılan sözleşme örneği
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
26
 
Tohumluk Bayii Belgesi Başvurusu
 
1-Başvuru Dilekçesi ve Matbu formlar
2-Güncel ÇKS Belgesi
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
27
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi ve Taahhütname
2-Güncel ÇKS Belgesi
3-Feromen veya Tuzaga ait Fatura
 
30 dakika
 
 
                       
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
28
Çevresel Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-İlçe Müdürlüğümüzden Temin Edilecek Matbu Formlar
3-Güncel ÇKS Belgesi
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
29
 
Örtü Altı Kayıt Sistemine Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Tapu Fotokopisi veya Tapu Kaydı
3-Kimlik Fotokopisi
4- Arazi kendine ait değil ise; kira kontratı/Muvafakatname1,2/Taahhütname 1,2
 
30 dakika
 
30
 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Destekleme Başvurusunun Alınması
1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)
2-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi ve Kuruluşlara Ait Bilgi Formu (Ek-2)
3-TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi ve Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3)
4- Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi
5- TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi ve Kuruluşun SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge.
6- Tüzel kişilik başvurularında başvuruda bulunacak kişi için alınan yetkili kurul kararı.
7- Hizmet alım/satım faturası veya makbuz
8- ÇKS, AKS, Su Ürünleri veya Türk-Vet kayıt sistemi belgesi(İl /İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı sureti)
9- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
 
 
30 dakika
 
 
31
 
Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi – Ön İnceleme Raporu (Bireyler İçin)
1- Başvuru Dilekçesi(EK-4)
2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi fatura
3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylanmış belge
4- Yönetmelik kapsamında alınmış Tarımsal Danışmanlık sertifikasın İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri
7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri
 
 
Evraklar 5 iş günü içinde İl Müdürlüğüne Gönderilir
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi –Ön İnceleme Raporu (Şirketler İçin)
1- Başvuru Dilekçesi(EK-3)
2- En az limitet şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura
3- Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler
4- Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- Yöneticinin, varsa tarım danışmanlığı sertifikasının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- İstihdam edilen Tarım Danışmanlarının(biri uzman ve en az 3 danışman) diplomaları, danışmanlık sertifikaları, sözleşmeleri, sosyal güvenlik belgeleri, kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı suretleri
7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin şirket adına imza atma yetkili olduğunu gösterir. Noter onaylı imza sirküleri
8- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımını durumunu gösterir belge
 
 
 
Evraklar 5 iş günü içinde İl Müdürlüğüne Gönderilir
 
 
33
 
2090 Sayılı Doğal Afetler Kanununa Göre Müracaat
1-Müracaat Dilekçesi
2-Kimlik Fotokopisi
3-Taşınmazın Tapu Müdürlüğünden onaylı güncel kaydı
4-Arazi kendine ait değil ise; kira kontratı/Muvafakatname1,2/Taahhütname 1,2
NOT: Genel olarak tüm ürünler TARSİM (Tarım Sigortası) kapsamında olduğundan çiftçilerimizin sigorta yaptırmaları önerilir.
 
 
1 iş günü
 
 
 
34
 
 
Çiftçi Malları Koruma Bütçesi Kontrol ve Onayı
1-Dilekçe
2-Gelir ve gider bütçesi
3-Koruma Listesi
4-Çiftçi Malları Koruma Meclis Kararı
5-İlan tutanağı
6-Koruma tarifesi
7-Askı tutanağı
8-Bekçi kadrosu
9-Yasak saha krokisi ve kararı
 
 
 
 
90 iş günü
 
35
Koruma Kararlarına İtirazın Değerlendirilmesi
1- Dilekçe
 
15 iş günü
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
36
Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri
1-Dilekçe
 
15 iş günü
 
37
Çiftçi Toplantısı Başvurusu
 Sözlü ve Yazılı Talepler
5 iş günü
 
 
38
 
ÇMVA (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) Başvurusu
1-Başvuru Formu
2-Sözleşme
4-Açılış Envanteri
5-Kapanış Envanteri
 
1 yıl
 
 
 
 
39
 
 
Bakanlık temsilcisi talebi
1-Dilekçe
2-Çağrı için alınan kararın örneği
3-Toplantı gündemi
4-Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı.
5-Üstbirlik payına ait Dekont
6-Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
 
 
15 iş günü
 
 
 
40
 
Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kurulması
1-Müracaat Dilekçesi
2-Kurucu Üyeler (7 Kişi)
3-İkametgâh Senedi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Muhtar Onayı
 
Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
 
 
 
 
41
 
 
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı makine Ekipman alımları (Mibzer, Pülverizatör vb.)
1-Hibe başvuru formu
2-Makine bilgi formu
3-ÇKS belgesi
4-Teknik şartname
5-Piyasa fiyat araştırması beyanı ve ya proforma fatura
6-Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
9-Teknik özellik belgesi
10-Uygulama Yönetmeliğine göre makine bazında istenen belgeler
 
 
 
90 iş günü
                 
 
 
                                              
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
42
Önsoy kütüğü Başvurusu
-Dilekçe
15 iş gün
43
Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu
-İşletme Numarası veya T.C. No
10 dakika
44
Aşılama Başvurusu
-Ücretli Aşılamada Dilekçe
3 iş günü
 
45
 
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge
1- Başvuru dilekçesi
2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge
 
10 dakika
 
46
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
 
10 dakika
 
47
 
Menşei Şahadetnamesi
1- Hayvan Pasaportu
2-Nakliye Aracının dezenfeksiyon belgesi
3- hayvan taşıma belgesi
4-Nakliye aracının plakası ve şoförün T.C. Si
 
5 dakika
 
 
 
48
 
 
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Başvurusu
1-Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
2-Birlik üyeliği belgesi
3-        Hayvanların Koyun keçi ve türkvet sisteminde kayıtlı olduğunu gösterir belge
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
1 iş günü
 
                       
 
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
49
 
Hayvan Aktarma (Satış) Başvurusu
1.Alıcının hayvanı aldığını gösteren hayvan pasaport belgesi
2.Başka illerden ve merkez ilçe dışından alınmışsa getirildiğini gösteren veteriner sağlık raporu
3.Hayvan sahibi ve alıcının kimlikleri ile birlikte başvurması
 
30 dakika
50
Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm Bildirim Raporu
1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu
 
10 dakika
 
51
 
Anaç Sığır Desteklemesi Başvurusu
a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurulur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
30 iş günü
 
 
 
52
 
 
Buzağı Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
30 iş günü
 
53
Arıcı Kaydı
(Bal Üreticisi)
1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Döner sermaye makbuzu
1 iş günü
 
 
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
54
 
Arıcılık Desteklemesi Başvurusu
1- Matbu başvuru formu (EK-1)
2- Arılık ve koloni bildirim formu (EK-2)
3- Döner sermaye makbuzu
4-Konaklama izin belgesi
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
2 iş günü
 
 
55
 
 
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu
2- sevk belgesi
3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
1 iş günü
56
Çiğ Süt Desteklemesi Başvurusu
Örgütlü üreticiler örgütleri aracılığıyla diğerleri ise üretici örgütlerine yönlendirilir
5 iş günü
 
57
KOP Mevcut Damızlık ve Koyun İşletmelerinin Yenilenmesi ve Damızlık Erkek Materyal Alımlarının Desteklenmesi
1-Koyun-Keçi TÜRKVET Sisteminden Alınan Koyun Listesi
2-Dilekçe
 
1 iş günü
 
58
 
Değer Tespiti
1-Dilekçe
2-Şahıs Başvurularında Tapu Fotokopisi
3-Şahıs Başvurularında Döner Sermaye Makbuzu
5 iş günü
 
 
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
59
 
Tarım Alanlarının Tespiti
1-Dilekçe
2-Dekont
3-Tapu Kaydı Gösterir Belge
5 iş günü
60
İfraz ve Hisseli Satış Müracaat İşlemleri
1-Başvuru Belgesi
2-Arazinin Tapu Kaydını Gösterir Belge
3-Mal Bildirim Beyannamesi
4-Tapu Müdürlüğü Resmi Yazı                                                                                                                  5-T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi
5 iş günü
61
Milli Emlak Kira ve Satış İşlemlerinde Rayiç Tespiti
1-Milli Emlak Resmi Yazısı
15 iş günü
62
Cins Tashihi
1-Dilekçe
2-Tapu Kaydı Gösteren Belge
3-Döner Sermaye Dekontu
5 iş günü
63
Gıda Satış, Toplu Tüketim ve Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi (İşletme Kayıt Belgesi)
 1-Dilekçe
2-Ek-4 Formu
15 iş günü
64
Süre Uzatım Belgesi
1-Mevcut Belge
2-İlgili Yılın Süre Uzatım Bedelinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
1 iş günü
65
ALO 174 Başvurusu
1-Alo 174 ve Bimer Hattına yapılan yerinde şikâyetler doğrultusunda gıda ile ilgili olarak numune alımı gerçekleşmektedir.
30 iş günü
64
Süre Uzatım Belgesi(TAPDK)
1-Mevcut Belge
2-İlgili Yılın Süre Uzatım Bedelinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
1 iş günü
65
ALO 174 Başvurusu
1-Alo 174 ve Bimer Hattına yapılan yerinde şikâyetler doğrultusunda gıda ile ilgili olarak numune alımı gerçekleşmektedir.
30 iş günü
 
                       
                       
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
 
 
66
 
TAPDK Yeni Başvuru
1-Dilekçe
2- Başvuru Formu
3-Ön İzin Belgesi (Ruhsat)
4-Kimlik Fotokopisi
5-Adli Sicil Kaydı
6-Banka Dekontu
7-Şirket Başvuruları İçin İmza Sirküsü, Vekâletname ve Ticaret Sicil Gazetesi
 
 
15 iş günü
67
Yem Bayileri İşletme Kayıt Belgesi
1-Dilekçe
2-Ek-4 Formu
15 iş günü